La GPU NVIDIA RTX A500 de 25 W portátil Adlink Pocket A1 es al menos el doble de potente que la Intel iGPU – VideoCardz.com

  1. La GPU NVIDIA RTX A500 de 25 W portátil Adlink Pocket A1 es al menos el doble de potente que la Intel iGPUVideoCardz.com
  2. GPU de bolsillo RTX A500 comparada, supera a Intel Iris XeHardware de Tom
  3. Ver cobertura completa en Google News

Leave a Comment